Jan Langhans

Head of development
Skills:
HTML | CSS | Photoshop | Illustrator | Wordpress | Google Ads | Facebook Ads | Adobe XD

Jan se věnuje tvorbě webů již od roku 1999, kdy se poprvé setkal s HTML kódem. Během krátké doby však nahlédl pod pokličku prodeje a svůj hlavní profesní zájem přesunul právě do této oblasti. Stěžejní je pro něj myšlenka propojení marketingu s prodejem. Zastává názor, že obě oblasti by měly být provázány a společně tak tvořit jeden funkční celek. S klienty se snaží vymyslet komplexní strategii webů, která je primárně zaměřena na výsledek a výdělek.

Díky svým dlouholetým zkušenostem s tvorbou projektů pro nadnárodní korporace ví, že tento způsob by se u menších firem uplatňoval obtížně. Při tvorbě kampaní proto vyznává efektivní nákladovou politiku se zaměřením na vysokou návratnost.

Copyright © 2017 - 2024 Great Expectations s.r.o.